Skip links

FII un influencer al viitorului

Construieste-l la facultatea de inginerie a instalațiilor

Ai intrebari despre profesia de Inginer de Instalatii:
+40 722 599 530/
+40 727 666 588

FII un influencer al viitorului

constuieste-l la facultatea de inginerie a instalațiilor

Ai intrebari despre profesia de Inginer de Instalatii:
+40 722 599 530/
+40 727 666 588
 

Ia-ți pasiunile și hai să construim viitorul împreună

Doar 2 ani de studiu

Diplomă de inginer acreditată internațional

Oportunități largi de angajare

Număr total de locuri

10
Locuri la buget
50
locuri la taxă

De ce inginerie a Instalațiilor?

Pentru că instalațiile dau viață și valoare clădirilor!

Valoarea funcțională a unei clădiri, care înseamnă confortul și siguranța de utilizare, precum și consumurile de operare (energie și alte utilități), clasifică o clădire din punct de vedere al calității. O clădire are valoare de întrebuințare dacă instalațiile de încălzire, ventilare- climatizare, electrice, de iluminat, de alimentare cu apă, de canalizare, de securitate la incendiu, de transmitere de date, de automatizare și așa mai departe, există şi funcționează corect. Iar pentru o funcționare corectă intervin toate fazele de dezvoltare ale sistemului: concepție/proiectare, realizare/montaj și utilizare/mentenanță.

Valoarea de investiție a instalațiilor moderne dintr-o clădire este mare şi în continuă creştere (40-70% din total), iar costurile de funcționare/utilizare ale clădirilor sunt aproape exclusiv datorate funcționării instalațiilor cu care este dotată (energie, apă, combustibili).

Profesia de Inginer de Instalaţii este frumoasă, foarte căutată și modernă, oferind mari satisfacții. Este căutată pentru că, în mediul construit, proiectarea, construirea şi utilizarea instalaţiilor nu pot fi realizate decât de profesioniştii ingineri de instalaţii, iar sectorul construcțiilor este mare și în continuă expansiune. Profesia este modernă, deoarece nevoia de confort, de economie energetică și de sustenabilitate prin utilizarea resurselor regenerabile de energie, precum și de protecție a mediului sunt imperativele lumii moderne, iar noi, inginerii de instalații, suntem profesioniștii cheie pentru îndeplinirea acestor obiective, lucrând în echipă cu arhitecții și cu inginerii structurişti.

Ce poți face cu diploma de inginer în instalații?

Fiind o diplomă obținută în învățământul de stat, ea este recunoscută oriunde în țară cât și la nivel internațional.

Facultatea de inginerie a instalațiilor, prin activitatea cadrelor didactice cu pregătire profesională și universitară de excepție, te ajută să dobândești cunoștințele necesare pentru a deveni un bun inginer, să îți dezvolți gândirea analitică și capacitatea de a găsi soluții sustenabile la o gamă largă de situații întâlnite în mediul construit. Tot aici poți căpăta cunoștiințele necesare pentru a ajunge expert tehnic în cele mai variate ramuri economice (business, finanțe, management, antreprenoriat, justitie, ș.a.). De asemenea îți garantăm că după absolvire vei fi apt și vei avea cunoștințele necesare pentru a face lumea un loc mai bun .

VEI FI ABSOLVENTUL UNEI FACULTĂȚI DE PRESTIGIU!

Învățământul superior de instalații a luat fiinţă în anul 1949 în cadrul Institutului de Construcții București, devenit între timp Universitatea Tehnică de Construcții București.

În acest an sărbătorim 73 de ani de învățământ tehnic superior de instalații, ani în care au fost specializați numeroși ingineri de instalații.

În acest timp am pregatit peste 10.000 de studenți ce au absolvit Facultatea de Inginerie a Instalațiilor.

Unul dintre recentele succese ale facultății îl constituie rezultatele studenților Mihai Băiceanu și Ene Alexandra, premianți ai Galei Premiilor de Excelenţă pentru Studenții UTCB, acestia având ,de asemenea, rezultate remarcabile in activitati extracurriculare.

Premiul de excelenta a fost castigat de studentii din echipa #EFdeN ,care la competitia internationala #SolarDecathlonMiddleEast ,au obtinut numeroase premii pentru #Romania!

Mihai și Alexandra ne povestesc în cateva cuvinte de ce au ales Facultatea de Inginerie a Instalațiilor:

Alexandra ENE

Alexandra ENE

Mihai BAICEANU

Mihai BAICEANU

Proiectează-ți viitorul, clădește schimbarea

Proiectează-ți viitorul, clădește schimbarea

Află ce specializare ți se potrivește

Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri (în Română și Franceză)

Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban

Energie, confort şi dezvoltare
durabilă

Ingineria sistemelor de Securitate la incendiu și de securitate fizică în clădiri

Calendar de admitere

Înscrieri:

4 iulie, ora 09.00 - 12 Iulie, ora 12.00

Examen competențe lingvistice:

12 iulie 12.00

Concurs de admitere:

12 iulie 14.00 – 13 iulie 15.00

Afișare liste provizorii de candidați admiși

13 iulie ora 18.00

Depunere contestații:

13 iulie ora 18.00 – 13 iulie ora 21.00

Rezolvare contestații:

13 iulie ora 21.00 – 14 iulie ora 21.00

Afișare liste de candidați afișare candidați admiși sub rezerva confirmării locului

15 iulie ora 18.00

Perioadă de depunere diplomă licență în original:

15 – 20 între orele 09.00 – 15.00

Afișare liste candidați admiși în urma confirmării locului:

20 iulie ora 18.00

Depunere contestații:

20 iulie ora 18.00 – 20 iulie ora 21.00

Rezolvare contestații:

20 iulie ora 21.00 – 21 iulie ora 21.00

Afișare liste candidați admiși:

22 iulie ora 16.00

Înscrieri:

5 septembrie ora 09.00 - 7 septembrie ora 12.00

Examen competențe lingvistice:

7 septembrie ora 14.00

Concurs de admitere:

8 septembrie ora 11.00 – 17.00

Afișare liste provizorii de candidați admiși

8 septembrie ora 18.00

Depunere contestații:

8 septembrie ora 18.00 – 9 septembrie ora 12.00

Rezolvare contestații:

9 septembrie ora 12.00 – 9 septembrie ora 17.00

Afișare liste de candidați afișare candidați admiși sub rezerva confirmării locului

9 septembrie ora 18.00

Perioadă de depunere diplomă licență în original:

10 – 14 între orele 09.00 – 15.00

Afișare liste candidați admiși în urma confirmării locului:

14 septembrie ora 18.00

Depunere contestații:

14 septembrie ora 18.00 – 15 septembrie ora 12.00

Rezolvare contestații:

15 septembrie ora 12.00 – 15 septembrie ora 18.00

Afișare liste candidați admiși:

16 septembrie ora 16.00

Criterii de admitere

Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală a anilor de studii universitare de licență (pondere 0,3), media examenului de licență (pondere 0,4) și nota obținută la proba orală (pondere 0,3). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. Pentru domeniul Științele educației media generală a anilor de studii universitare de licență (pondere 0,4), media examenului de licență (pondere 0,4) și nota obținută la proba orală (pondere 0,2)

Interviul vocațional se va referi la:

  • Studiile și activitatea anterioară a candidatului
  • Argumentarea alegerii programului de studiu
  • Planul personal de educație și pregătire profesională
  • Planul de dezvoltare a carierei

Detalii despre metodologia de admitere găsiți Detalii despre metodologia de admitere găsiți aici.

Documente necesare

Înscrierea va fi rapidă dacă ai documentele pregătite

1. Cartea de identitate sau buletinul

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

2. Certificatul de naștere

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

3. Diploma de bacalaureat, diploma echivalentă cu aceasta sau adeverință

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

4. Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (însoțită de Suplimentul la Diplomă)

Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

5. Opțional

Certificatul de căsătorie. Dacă este cazul. Scan sau fotografie clară/lizibilă (se va încărca în aplicația online).

This website uses cookies to improve your web experience.