Skip links

Construim pentru România

Povestea noastră

Tradiția Universității Tehnice de Construcții București ca instituție de învățământ tehnic superior este una inspirațională și îndelungată, începută în anul 1818. În acel an, Gheorghe Lazăr, fondatorul învățământului în limba română în Țara Românească, înființează, la București, „o Academie cu știință”, în cadrul căreia apare cea dintâi școală tehnică unde au fost pregătiți primii ingineri hotarnici.

Prin formarea unui corp profesoral bine pregătit, învățământul superior de construcții a contribuit în mod determinant la dezvoltarea României moderne:

dezvoltarea rețelei naționale de drumuri, poduri și căi ferate

dezvoltarea industriei energetice prin realizarea de baraje

dezvoltarea industriei energetice prin realizarea de baraje

dezvoltarea urbanistică rapidă a României, în a doua jumătate a secolului trecut

dezvoltarea industrială polivalentă prin realizarea de structuri și instalații de mare complexitate

La solution a vos mobile

Mediul construit este într-o continuă schimbare, cu o țintă foarte bine determinată către funcționalitate, eficiență și dezvoltare durabilă. Ne întoarcem privirea asupra valorii patrimoniului nostru si căutăm permanent modalități inovatoare pentru a susține prezentul și viitorul; astfel, împreună cu cei ce aleg să ne fie alături, continuăm să construim pentru Romania!

200+
ani de existență
60
facultăți
20
laboratoare de cercetare
100k+
absolvenți
20k+
ingineri activi
5.7k
studenți

Universitatea Tehnică de Construcții București este un pol regional de excelență în educație și cercetare în domeniul construcțiilor, pregătind specialiști în domeniul ingineriei:

Pornind de la dimensiunea socială a învățământului și de la nevoia societății de a se dezvolta sustenabil, Universitatea Tehnică de Construcții București își asumă două misiuni fundamentale:

1. Să ofere servicii educaționale de înaltă calitate.

2. Să funcționeze ca un centru național de formare a noilor generații de specialiști și de cercetare științifică performantă în domeniul construcțiilor.

Suntem afiliați în

Eu-Conexus

UTCB își dorește să devină un reper european pentru construcții sustenabile, reziliente și inteligente în cadrul Universității Europene EU-CONEXUS (European University for Smart Urban Coastal Sustainability). Acest parteneriat european deschide Universității Tehnice de Construcţii București oportunități și colaborări fără precedent pentru o instituție de învățământ superior din România.

EU‐CONEXUS va fi unica instituție europeană de învățământ superior și cercetare care va acoperi global problematica dezvoltării durabile inteligente a zonelor urbane de coastă - zone din ce în ce mai dens populate, foarte importante pentru comerț, acvacultură, energie și turism, dar foarte vulnerabile în ceea ce privește consecințele schimbărilor climatice.

Apartenența la Universitatea Europeană EU-CONEXUS înseamnă:

oportunități noi și pentru studenți, și pentru cadre didactice;

cercetare științifică la standarde europene în domeniul ”creșterii albastre”;

crearea unor noi programe internaționale și interdisciplinare de studii;

noi modele de mobilitate a studenților;

biblioteci virtuale comune;

ideea unui campus universitar inteligent.

Revizuirea reglementărilor tehnice din România

La ora actuală, sectorul construcțiilor cunoaște o dezvoltare substanțială, însă a ajuns aici după o evoluție oscilantă ce a determinat și o dinamică ridicată a activității de reglementare.

Se observă, astfel, că reglementările tehnice realizate în diferite perioade în acord cu evoluția sectorului construcțiilor nu sunt convergente din punct de vedere al obiectivelor și mijloacelor de elaborare.

Revizuirea periodică a reglementărilor tehnice trebuie să fie un obiectiv asumat al Guvernului României pentru asigurarea unui cadru unitar de desfășurare a activității în sectorul construcțiilor.

Întrucât în România sunt în vigoare reglementări tehnice elaborate în perioade de timp diferite, de-a lungul a 50-60 de ani, revizuirea acestora nu se poate face decât în urma unui audit al întregului sistem de reglementări care să vizeze obiective fundamentale și obiective specifice.

Universitatea Tehnică de Construcții București va elabora și va transmite către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pentru aprobare, Raportul privind auditul sistemului reglementărilor tehnice din domeniile amenajarea teritoriului, urbanism și construcții.

Acesta va cuprinde:

analiza fondului de reglementări tehnice;

analiza sistemului de reglementări tehnice;

propuneri privind Modelul de reorganizare a sistemului de reglementări tehnice.

UTCB va integra în Raport rezultatele tuturor activităților derulate, conform cerințelor minime și obligatorii specificate în Caietul de sarcini publicat de către Autoritatea contractantă.

Susține și tu UTCB!

Împreună, contribuim determinant la consolidarea rolului ingineriei de construcții în societatea viitorului. Alătură-te și tu!

Formular contact sponsorizare
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Formular contact voluntariat
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Universitatea Tehnică de Construcții București

© 2023 Hub Theme. All rights reserved.

This website uses cookies to improve your web experience.